Menu Zavřeno

Kdo jsme?

ABC servis Pardubice s. r. o. (dále jen ABC servis) je zřízen spolkem Péče o duševní zdraví z.s. jako integrační sociální podnik. Usiluje o naplnění veřejně prospěšného cíle, kterým je integrace osob se zdravotním znevýhodněním do společnosti. Zaměstnává více než 95% osob s invalidním důchodem z celkového počtu zaměstnanců. Nabízí a poskytuje úklidové a servisní služby.

Hlásí se k principům sociálního podnikání.

Základní principy sociálního podnikání:

• sociální princip – ABC servis se podílí na zaměstnávání a integraci znevýhodněných osob na trhu práce. Je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2006 Sb. – zaměstnává více než 50% osob se zdravotním hendikepem.
Tím splňuje podmínku pro poskytování náhradního plnění.
Zaměstnanci se přiměřenou měrou podílí na směřování sociálního podniku.

• ekonomický princip – ABC servis se zavazuje reinvestovat 51% svého čistého zisku do fondu reinvestice.

• environmentální a místní princip – ABC servis spolupracuje převážně s místními dodavateli a odběrateli. V poskytovaných službách a především v hospodářských provozech se snaží o snižování ekologických dopadů vlastní činnosti.

Realizované projekty

 • 2017 – realizace projektu „Pořízení strojního vybavení pro úklidovou službu“ podpořeného Pardubickým krajem (grant „Podpora sociálního podnikání“)
 • 2018 – partnerství v projektu „Ergoprogress – realise the change“ podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „projekt“)
 • 2019 – partnerství v projektu „Do praxe bez bariér“pokračuje i v roce 2020
 • 2019 – realizace projektu „Nový pracovní program v ABC servis Pardubice“ podpořeného Pardubickým krajem (grant „Podpora sociálního podnikání“) – viz tisková zpráva níže
 • 2020 – realizace projektu „ Mobilita v ABC servis Pardubice s.r.o. – pořízení dopravního prostředku“ – podpořeného Pardubickým krajem (grant „Podpora sociálního podnikání“) – tisková zpráva níže
 • 2022 – realizace projektu „Rozšíření pracovního programu praní“ finančně podpořeného Pardubickým krajem (grant „Podpora sociálního podnikání“)

Naše vybavení:

 • kotoučový čistící stroj na podlahy  „Kranzle“
 • čistící stroj na mokré čistění čalounění „Karcher“
 • ruční vysavače na okna „Karcher“
 • průmyslové vysavače „Europrofi“ a „Karcher“
 • automatické pračky a sušičky AEG
 • průmyslová žehlička s vyvíječem páry

Realizace projektu  „Rozšíření pracovního programu praní“ v roce 2022

20. prosince 2022

V roce 2022 jsme mohli opět investovat do nového vybavení díky Pardubickému kraji v Programu podpory sociálního podnikání.

Vybavení prádelny bylo doplněno o další výkonnou pračku a sušičku. V souvislosti s tím jsme mohli navýšit počet realizovaných zakázek a vytvořit nové pracovní místo pro osobu se zdravotním hendikepem.

Děkujeme Pardubickému kraji za finanční podporu.

Tisková zpráva k projektu realizovaném v roce 2020

2. listopadu 2020

ABC servis Pardubice s.r.o. jezdí vlastním vozem

ABC servis Pardubice s. r. o., dceřiná firma organizace Péče o duševní zdraví, z. s., je sociální podnik, který zaměstnává lidi se zdravotním handicapem, především lidi s duševním onemocněním, a nabízí  komplexní služby pro firmy, jako jsou úklidové a další servisní práce.

Na pozicích úklidu, údržby, praní, žehlení dává firma příležitost a smysluplné pracovní uplatnění lidem, pro které to může být odrazový můstek ke vstupu na otevřený trh práce. „Vidím velké posuny jak při provedení konkrétní práce a v odvedené kvalitě, tak v sociálních dovednostech mých kolegů. Nejen každý pečlivě provedený úklid, ale už každý včasný a pravidelný příchod do práce je náš společný úspěch,“ uvádí personalistka Petra Trojanová, která je se zaměstnanci v úzkém kontaktu.

V létě zakoupil ABC servis Pardubice s. r. o., díky významné podpoře Pardubického kraje, osobní automobil, který využívá pro obsluhu firemních zákazníků, a to např. pro svoz a rozvoz prádla. Zároveň tak vznikla nová pracovní pozice a možnost zaměstnat dalšího člověka se zdravotním handicapem jako řidiče služebního auta, kterou se podniku podařilo ihned obsadit. Díky novému automobilu je nyní sociální podnik samostatný i v oblasti obsluhy velkých úklidů, protože může převážet techniku a stroje na čištění čalounění a podlah. ABC servis se tak stává samostatný a svébytný sociální podnik, který je konkurenceschopný a firemním zákazníkům nabízí rozšířený servis.

KONTAKT: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/ michaela.venclova@pdz.cz    

Odborný: Bc. Pavel Kamp/ 602 606 880 / abcservis@pdz.cz

Tisková zpráva k projektu realizovaném v roce 2019

27. leden 2020

ABC servis Pardubice s.r.o. nabízí nové služby

Sociální podnik ABC servis Pardubice s.r.o. zákazníkům mimo úklidových služeb nabízí nově i služby praní a žehlení. Na tento rozvoj získal finanční prostředky od Pardubického kraje.

ABC servis Pardubice s.r.o., dceřiná firma organizace Péče o duševní zdraví, z. s., je integrační sociální podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním handicapem, především osoby s duševním onemocněním na poli úklidových a servisních služeb. V roce 2019 však podnik investoval do nového vybavení, jako je pračka, sušička, žehlička s vyvíječem páry a dalšího příslušenství jako regály či koše na prádlo, a rozšířil své služby navíc o praní a žehlení. „S novým vybavením jsme spokojení. Jsme teď schopní nabídnout zákazníkům širší portfolio služeb. Nejen, že to k nám přivádí zákazníky nové, ale oceňují to i zákazníci stávající, kteří teď mohou odebírat celý balíček, jak služby prádelny, tak služby údržbářské a úklidové,“ doplňuje jednatel společnosti Pavel Kamp. Díky tomuto investičnímu kroku však podnik nezískal jen nové zákazníky, ale zároveň vytvořil další pracovní místo pro osobu se zdravotním hendikepem.

Rozvoj si podnik mohl dovolit i díky přispění finančních prostředků z programu podpory sociálního podnikání Pardubického kraje.

KONTAKT: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/ michaela.venclova@pdz.cz    

Odborný: Bc. Pavel Kamp/ 602 606 880 / abcservis@pdz.cz