Menu Zavřeno

Kdo jsme?

ABC servis Pardubice s. r. o. zřizuje spolek Péče o duševní zdraví jako integrační sociální podnik. Usilujeme o naplnění veřejně prospěšného cíle, kterým je integrace osob se zdravotním znevýhodněním do společnosti.
Hlásíme se k principům sociálního podnikání. Nabízíme a poskytujeme úklidové a servisní služby.

Realizované projekty

  • 2017 – realizace projektu „Pořízení strojního vybavení pro úklidovou službu“ podpořeného Pardubickým krajem (grant „Podpora sociálního podnikání“)
  • 2018 – partnerství v projektu „Ergoprogress – realise the change“ podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „projekt“)
  • 2019 – partnerství v projektu „Do praxe bez bariér“pokračuje i v roce 2020
  • 2019 – realizace projektu „Nový pracovní program v ABC servis Pardubice“ podpořeného Pardubickým krajem (grant „Podpora sociálního podnikání“) – viz tisková zpráva níže

Naše vybavení:

  • kotoučový čistící stroj na podlahy – značky „Kranzle“
  • čistící stroj na mokré čistění čalounění – značky „Karcher“
  • ruční vysavače na okna – značky „Karcher“
  • průmyslové vysavače „Europrofi“

Tisková zpráva k projektu realizovaném v roce 2019

27. leden 2020

ABC servis nabízí nové služby

Sociální podnik ABC servis Pardubice s.r.o. zákazníkům mimo úklidových služeb nabízí nově i služby praní a žehlení. Na tento rozvoj získal finanční prostředky od Pardubického kraje.

ABC servis Pardubice s.r.o., dceřiná firma organizace Péče o duševní zdraví, z. s., je integrační sociální podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním handicapem, především osoby s duševním onemocněním na poli úklidových a servisních služeb. V roce 2019 však podnik investoval do nového vybavení, jako je pračka, sušička, žehlička s vyvíječem páry a dalšího příslušenství jako regály či koše na prádlo, a rozšířil své služby navíc o praní a žehlení. „S novým vybavením jsme spokojení. Jsme teď schopní nabídnout zákazníkům širší portfolio služeb. Nejen, že to k nám přivádí zákazníky nové, ale oceňují to i zákazníci stávající, kteří teď mohou odebírat celý balíček, jak služby prádelny, tak služby údržbářské a úklidové,“ doplňuje jednatel společnosti Pavel Kamp. Díky tomuto investičnímu kroku však podnik nezískal jen nové zákazníky, ale zároveň vytvořil další pracovní místo pro osobu se zdravotním hendikepem.

Rozvoj si podnik mohl dovolit i díky přispění finančních prostředků z programu podpory sociálního podnikání Pardubického kraje.

KONTAKT: Bc. Michaela Venclová / 773 915 753/ michaela.venclova@pdz.cz    

Odborný: Bc. Pavel Kamp/ 602 606 880 / abcservis@pdz.cz