Menu Zavřeno

ABC servis Pardubice s.r.o. splňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění více než 50 procentním zastoupením zaměstnaných osob se zdravotním hendikepem.

Pro splnění povinnosti náhradního plnění lze využít nákup našich úklidových služeb.

Obecné informace – náhradní plnění pro firmy:

Společnosti, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, již musí řešit oblast náhradního plnění a mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 osoby se zdravotním znevýhodněním.

Při nesplnění této podmínky si může zaměstnavatel vybrat, v jaké podobě bude náhradně plnit:

·         odvodem finančního obnosu do státního rozpočtu

·         čerpat náhradní plnění nákupem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek chráněným dílnám

·         kombinace předchozích dvou variant náhradního plnění

Související odkazy na stránkách MPSV (plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením):

https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp