Menu Zavřeno

Realizované projekty

  • 2017 – realizace projektu „Pořízení strojního vybavení pro úklidovou službu“ podpořeného Krajským úřadem Pardubického kraje v KÚ (grant „Podpora sociálního podnikání“)
  • 2018 – partnerství v projektu „Ergoprogress – realise the change“ podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „projekt“)
  • 2019 – partnerství v projektu „Do praxe bez bariér“